KONTAKT

OBSADY

UMOWY / FAKTURY

PROMOCJA, SOCIAL MEDIA, STRONA WWW

DZIAŁ PRAWNY

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

DANE DO FAKTURY:

COSMOS Maksymilian Wesołowski

Przededworze 177
26-020 Chmielnik

NIP: 6572867387
REGON: 388385657

Nr konta:
31 1050 1416 1000 0092 8353 9642